036 - 368545
info@torpa-vent.se

Spårgasmätning

Proffs på ventilation

Vi har utrustning för att utföra mätningar med spårgas (CO2).

Vid en OVK är den vanligaste tillämpningen bestämning av totalluftflöden. Med spårgasteknik är det i allmänhet mycket pålitligare än med andra mätmetoder.

Med traditionell mätteknik kan det vara svårt att bestämma totalluftflöden. Avsaknad av mät sträckor är den vanligaste orsaken till att totalluftflöden inte mäts vid en OVK. Med spårgasmätning finns inte detta problem eftersom en förutsättning för en lyckad mätning är att gasen är väl blandad med luften som mäts. Så ju mer kanalböjar mellan mätställe och doseringställe desto bättre blandas gasen och tillförlitligheten i mätningen blir större.

Spårgasteknik är i många anläggningar den enda metoden för att bestämma ett totalflöde.