036 - 368545
info@torpa-vent.se

Oxygen Jonisering

Proffs på ventilation

Förbättra ert inne klimat, arbetsmiljö och luftkvalitet med miljövänlig och kostnadseffektiv joniseringsteknik.

T.ex. i lägenheter, kontor, skolor, äldreboende med FTX-ventilation.

Torpa Ventilation AB är ett företag som satsar på joniseringsteknik för förbättrad ventilation och inomhusklimat. Vi kan konstruera nya och bygga till befintliga ventilationssystem eller leverera kompletta aggregat för mindre lokaler.

Tekniken med oxygen jonisering använder inga kemikalier. Tekniken är mycket miljövänlig, då den helt enkelt kopierar den naturliga joniserings- och reningsprocess som sker i atmosfären när solens strålar når jorden. Vi effektiviserar naturens egna sätt att ta bort oönskade föroreningar och lukter i luften.

Fördelar utöver miljövänligheten:

  • Lätt att installera i befintliga byggnader och ventilationssystem.
  • Låga installations-, drift- och underhållskostnader.
  • Minskar korrosion på elektronik inomhus.
  • Hög driftsäkerhet.

Hur fungerar det?

Naturlig rening med desinfektion av luft med syreklungor ger positiva hälsoeffekter. Av tradition anser vi att all uteluft är frisk. Ren och fräsch är den lyckligtvis fortfarande på sina ställen, men är den ny?

Luften är densamma som vi haft på vår jord sedan urminnes tider, men den har inte försämrats till följd av sin ålder. Naturen har sin egen metod att rena luften från bakterier, organiska ämnen, partiklar etc.

Solstrålningen joniserar oxygenmolekylerna i luften så att dessa slår sig samman och bildar stora syreklungor. Dessa har en stor förmåga att neutralisera lukter, organiska föreningar och minska mikro organismer. Dessutom skapar de den friskluftskänsla som ren uteluft ger. Luftjoner har också en förmåga att klumpa ihop partiklar till större samlingar. Genom att efterhärma naturen, bilda joner och efterlikna solljusets inverkan på luften kan man framställa dessa syreklungor som naturligt renar luften och gör den frisk.

Ventilationssystem anpassas för tekniken

Förorenad uteluft, luft i lokal eller avluft renas med syre joner och återfår sina positiva och negativa laddningar. Då renas luften på kolväten, svavelföroreningar och odörer, svävande partiklar och bakterier.

Vår metod ger friskare och renare luft utförd med låg effekt och utan kemikalier. All rening kan verifieras med tekniska mätningar på kemiska föreningar, partiklar och oxygen joner.

Kontakta oss för frågor eller för offert.