036 - 368545
info@torpa-vent.se

Torpa Ventilation

Proffs på ventilation

Om oss

Torpa Ventilation

Torpa Ventilation AB är ett företag som satsar på joniseringsteknik för förbättrad ventilation och inomhusklimat. Vi kan konstruera nya och bygga till befintliga ventilationssystem eller leverera kompletta aggregat för mindre lokaler. Läs mer om Oxygen Jonisering.

Kontakta oss också för injusteringar, rengöring och OVK besiktning av ventilation.

Om du har frågor eller funderingar så kontakta oss.

Torpa Ventilation AB återförsäljare och partner med NOVENCO Building & Industries

Vi kan nu erbjuda alla produkter och system från NOVENCO Building & Industries sortiment.

NOVENCO Building & Industries utvecklar och implementerar högeffektiva ventilationsfläktar som kräver minimala resurser för att driva och minskar utsläppen av skadliga ämnen.

De spelar vitala roller i ett växande antal installationer världen över och möjliggör en mer miljövänlig verksamhet inom ett brett spektrum av industrier och marknader som tunnlar, jordbruk, kylsystem, byggnadsventilation samt process- och vindindustrier

Läs mer
Oxygen Jonisering

Hur fungerar det?

Naturlig rening med desinfektion av luft med syreklungor ger positiva hälsoeffekter. Av tradition anser vi att all uteluft är frisk. Ren och fräsch är den lyckligtvis fortfarande på sina ställen, men är den ny?

Luften är densamma som vi haft på vår jord sedan urminnes tider, men den har inte försämrats till följd av sin ålder. Naturen har sin egen metod att rena luften från bakterier, organiska ämnen, partiklar etc.

Solstrålningen joniserar oxygenmolekylerna i luften så att dessa slår sig samman och bildar stora syreklungor. Dessa har en stor förmåga att neutralisera lukter, organiska föreningar och minska mikro organismer. Dessutom skapar de den friskluftskänsla som ren uteluft ger. Luftjoner har också en förmåga att klumpa ihop partiklar till större samlingar. Genom att efterhärma naturen, bilda joner och efterlikna solljusets inverkan på luften kan man framställa dessa syreklungor som naturligt renar luften och gör den frisk.

PARTNER