Kvalitet och Miljö

Torpa Ventilation har en kvalitets- och miljöpolicy som innebär att vi ska kunna följa varje kunds upprättade krav. Vårt ansvar är att se till att samtliga medarbetare har rätt kompetens och får ständig utbildning för att kunna ta ansvar för att kraven uppfylls.

Vår kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att i varje enskilt projekt, att tillgodose våra kunders behov. Våra kunder skall kunna lita på att varje leverans kommer i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet. Torpa Ventilation eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, ta hänsyn till miljön och ha ett bra arbetsmiljöarbete.

FR2000

Vi är certifierade enligt FR2000, en Kvalitets- och Miljöcertifiering.

Du kan läsa mer på www.fr2000.se

Våra kvalitetsmål

Vår miljöpolicy

Det är vår målsättning att hushålla med naturresurser och begränsa den negativa miljöpåverkan. Våra arbeten ska utföras så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras.

Våra miljömål

Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy: