Torpa Ventilation

Torpa Ventilation AB är ett företag som satsar på joniseringsteknik för förbättrad ventilation och inomhusklimat. Vi kan konstruera nya och bygga till befintliga ventilationssystem eller leverera kompletta aggregat för mindre lokaler. Läs mer om Oxygen Jonisering.

Kontakta oss också för injusteringar, rengöring och OVK besiktning av ventilation.

Om du har frågor eller funderingar så kontakta oss.